Made in Śląsk

Wzięliśmy udział w projekcie utworzenia klastra przemysłów kreatywnych w Gliwicach pod marką Made in Śląsk.
www.madeinslask.pl