Polityka prywatności

1) Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności
a) Spółdzielnia Socjalna Gismo Creative z siedzibą w Gliwicach (dalej jako: Gismo Creative), przywiązuje szczególną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.gismocreative.pl. W tym zakresie Gismo Creative kieruje się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO);
ii) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, dalej jako: UODO).
b) Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu jest Spółdzielnia Socjalna Gismo Creative z siedzibą przy ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice, NIP: 631-261-20-29, z którym można się skontaktować poczta tradycyjną na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail studio@gismocreative.pl.
c) Polityka prywatności określa m.in.:
i) zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej także jako: Klient),
ii) możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
iii) sposób wykorzystania tych danych,
iv) politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

2) Sposoby zbierania danych o użytkowniku
a) Gismo Creative zależy na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
• dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko,;
• dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
b) Administrator za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej zbiera i przetwarza tylko te dane, które Użytkownik podaje dobrowolnie w celu:
 Wykonania Umowy o świadczenie usług;
 Ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 Prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi.
c) Automatycznie zbieramy i przetwarzamy jednak tylko dane zbierane za pomocą plików cookies oraz dane logowania.
d) Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
i) publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
ii) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwe;
iii) czas nadejścia zapytania;
iv) pierwszy wiersz żądania http;
v) kod odpowiedzi http;
vi) liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
vii) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę ADO nastąpiło przez odnośnik (afiliacja);
viii) informacje o przeglądarce użytkownika;
ix) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
e) Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Gismo Creative w każdej chwili ma prawo uzyskania informacji o przetwarzanych jego danych, prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia jego danych osobowych, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie a także ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f) Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres studio@gismocreative.pl wskazując na imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść żądania (usunięcia danych, ich poprawy, przeniesienia danych do innego Administratora).

3) Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania.
a) Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu wykonywanej przez Gismo Creative usługi.
b) ADO może na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych (art. 28 RODO), powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Podmiot przetwarzający przetwarza je wyłącznie w zakresie i na konkretne zlecenie ADO (w ramach umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych lub w celu umożliwienia wykonywania usług przez ADO. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia tajemnicy i bezpieczeństwa danych osobowych. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych
następującym podmiotom (z którymi wiążą nas umowy zapewniające bezpieczeństwo Twoim danym):
i) – w celu przechowywania danych na serwerze,
ii) do biura rachunkowego – w celu obsługi księgowo- rachunkowej Administratora,
c) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również
przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od ADO tych danych.

4) Zasady regulujące korzystanie z plików cookies
a) Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i
przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. smartfonie) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
b) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
c) ADO informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
i) piksel konwersji Facebooka, Twittera, Vimeo, Youtube, Tumblr – w celu zarządzania reklamami na ww.serwisach i prowadzenia działań remarketingowych,
d) Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
e) Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.
f) Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://wszystkoociasteczkach.pl/ w języku polskim oraz na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ w języku angielskim. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
g) Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Pr. tel. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z ADO w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu lub reklamowanych za jej pośrednictwem.
h) Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.

i) Pliki cookies zamieszczane są także w telefonie Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

5) Środki ochrony danych osobowych
Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności wskazanych we wstępie niniejszej Polityki. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby.

6) Zmiany Polityki
Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności”. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie
negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

7) Kontakt z administratorem Serwisu
a) Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych. Za kontakt z Państwem odpowiedzialny jest pracownik działu obsługi klienta. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki prosimy wysyłać pod adres e-mail: studio@gismocreative.pl
b) Wypełniając regulację art. 13 ust. 1 lit. b RODO, ADO wskazuje, iż nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.