WEKTOR INWESTYCJE

Współpraca przy projektach folderu ofertowego oraz ogłoszeń prasowych, reklam zewnętrznych, oznaczeń firmowych.